Aksaray Haber - Aksaray Haberleri -
$ DOLAR → Alış: 6,13 / Satış: 6,16
€ EURO → Alış: 6,64 / Satış: 6,66

Aksaray’da (1932’de) Elektrik Aboneleri

Mustafa Fırat GÜL
Mustafa Fırat GÜL - mustafafiratgul@hotmail.com
  • 12.06.2019
  • 515 kez okundu

Aksaray pek çok şehirden önce elektrikle tanışmıştır. Azm-i Millî Türk Anonim Şirketi hidroelektrik enerjisiyle elektrik ürettiği dönemlerde yakın illerin tamamına yakını gaz lambalarıyla yaşamaya devam ediyordu. 1926’dan sonraki abonelerin isimlerini şimdilik tespit edemedim. Arşivdeki 1932 tarihli abone defterindeki isimleri bugün sizlerle paylaşmak istedim.

Fark edileceği üzere soyadı olmadığından ve benzer isimler çok olduğundan karışıklık var gibidir. Bazı isimleri söyledikleri gibi yazarlarken bazılarını imlaya uygun yazmışlar. Ben müdahale etmeden olduğu gibi aktardım. Benim de gözümden kaçan harf hataları olabilir. Ya da virgül yanlış yerde de olabilir. Bu defterlerin orijinalleri Aksaray Belediyesi Azm-i Millî Bilim ve Sanay Mzüesi Arşivi’ndedir. Müsait vaktinizde arşivimize ve müzemize beklerim.

*

Postahane, Panbuk Han(Pamuk ya da Pembe Han olarak da bilinen Kılıç Arslan dönemi şehir içi hanın defterdeki yazılışı Panbuk Han’dır), Kahveci Asaf, Hasan Ef., Bagdasar Ef., Adin Bey, Memed Ef., Hacı Ef., Yakub Ef., Sadi Ef., Şeyh-zadeler, Rasim Ef., İbrahim Terzi, Adem Kunduracı, Ohannes Usta, Kara Faiz Aga, Terzi Saddin Aga, Terzi Sadi, Berber Ömer Ef., Berber Cevdet Ef., Kahve Fevzi Ef., İbrahim Hamdi, Mahmut Ef., Derviş Ef. Aşçı Mahmud. Helvacı Hasan Hüseyin, Ekmekçi Şammas, Hacı Ömer, Osman Ef. Kunduracı, Mustafa Ef., Nursel Ef., Memed Helvacı, Zat Ekmekçi, Halit İbrahim Ef., Çaban Ef., İbrahim Ef., Hacı Mustafa, Mustafa Ef., Hacı Ef., Durmuş Ef., Mustafa Ef., İbrahim Helvacı, Şammas Ef., Bekir Ef., Sedullah Ekmekçi, Mustafa Ef., Halit Ef., Haşim Kahveci, Osman Aga Kahveci, Ali Çavuş Han., Şammaz, Kooperatif, Kooperatif Polis, Konyalı Terzi Hüseyin Ef., Bagdasar Ef., Sami Bey, Reji Müd. Fuat Bey, Seyfullah Bey, Hüseyin Ef., Vilayet, Memed Ef., Mehmet Ef. Posta, Memuru Nasif Ef., Bahaddin Posta Memuru, Hasan Ef., Amine Hanım, Baş Mühendis İsmail Aga, Tahsin Ef., Kazım Ef.,  Posta Memuru Fehmi Bey, Memed Ef., Terzi Anuş Hanım, Mualime Adice Hanım, Sait Bey, Rahmi Ef., Hasan Ef, Avukat Şammas Ef. Belediye Mühendis, Sıhhiye Müdürü, Zülfikar Ef. Ekmekçi, Asaf Usta, Rahim Ef. Sıhhiye Memuru, Nuri Bey Bankacı, Müftü Ef., Avni Bey, Osman Ef., İzzet Bey, Kadın Aga, Hacı Memed, Cammas Ef., Vehbi Bey, Celal Bey, Hüsnü Bey, Muhiddin Ef., Rıza Bey, Kasım Aga, Şerafeddin Ef., Esnaf Aga, Ahmet Bey, Ahmet Aga, Rıza Bey, Rasim Ef., Cami, Osman Marangoz, Osman Ef., Tahsildar, Hacı Ef., Katip Lütfi Ef., Ahmet Ef. Kunduracı, Çaban Ef., Mekteb, Fuat Bey, Yusuf Usta Kunduracı, Sait Habil, Ali Bey, Şükrü Aga, Ethem Ef., Tahsin Aga, Musa Ef., Yakub Ef., Hilmi Bey Polis, Hilmi Bey, Aga Han, Haşim Bey, Aliye Hanım Mualime, Rasim Bey Mahkeme Reisi, Adliye, Vilayet, Maliye, Osman Marangoz, Hacı Ahmet Kahveci, Rasim Aga Kahveci, Asaf Ef. Asker, Sait Ef. Şoför, Osman Bey Mualim, Zafer Ef. Tahsildar, Hacı Ef. Arabacı, Şevket Ef. Şoför, Memed Ali Reji Memuru, Kazım Aga, Fevzi İbrahim, İbrahim Çavuş, Rıza Bey Matba Müdürü, İzet Ef., Şevket Ef., Salih Ef., Kemal Bey, Murad Bey İspirto Memuru, İbrahim Ef., Fatıma Hanım, Hamdi Şoför, Kadir Ef., Memed Ef., Tahsin Ef., İsmail Katip, Ahmet Şoför, Osman Ef., Hamdi Ef., Hacı Yakup, Şükrü Bey Mahkeme, Hüsnü Bey Mahkeme, Bekir Ef., Hasan Hüseyin, Nafia, İlyas Aga, Halil Bey, Eczane, Suzaiye Ef. Mualim, Kütüphane, Matbaa, Cami Kebir, Kerim Ef., Memed Usta, Ahmet Ef.Rıfat Bey, Mustafa Hapis Memuru, Hasan Ef., Galip Ef. Ambarcı, Ali Ef., Mustafa Kahveci, Nazif Yumurtacı, Niyazi Ef., Hamza Aga, Otel, Mustafa Ef., Süreyya Ef., Vasıf Bey, Rıza Bey, Hamdi Bey, Musa Ef., Hakkı Bey, Durmuş Ef., Hasan Bey, Küçük Bey, Memed Ef., Raşid Bey, Tahir Aga, Cemal Dişçi, Dergöz Hafız, Asım Ef., Sufular Ef., Cami, Muzaffer Usta, Süleyman Aga, Çaban Ef., Fuat Bey Mualim, Eyüp Bey, Ethem Ef., Ömer Usta Berber, İsmail Aga, Osman Aga, Cami, Mehmet Ef., Mehmed Ali, Rıfat Aga, Mustantik Bey, Ali Çavuş, Bayram Aga, Peyami Ef., Memed Ef., Bahman Ef., Sait Ali Şoför, Mustafa Ef., İsmail Ef., Salih Ef., Kadir Coban Ef., Ahmet Ef., Memed Ef., Mustafa Ef., Şammas Ef., Cami, Perek Zade, Cemal Bey Dişçi, Rıfat Bekçi, Mehmed Ef., İsmet Hanım, Tevfik Bey Mahkeme, Süleyman Aga, Nafis Aga, Mustafa Aga, Tahir Bey, Celal Aga, Rafiz Hamam, Omar Ef., Bekir Ef. Avukat, Salih Bey Katip, Kanır Ali, Tevfik Bey, Celal Ali Tahsildar, Halis Hancı, Ohannes Usta, Zednet Ef., Memed Ef., Belediye Reisi, Hatice Hanım, Jandarma Reisi, Doktor Tahsin Bey, Fuat Bey, Hızır Aga, Hamam, Terzi Hüseyin, Taha Ali, Davut Başkatip, Hacı Ef., Gülşen Ef., Maarif Müdürü, Tahir Aga, Şükrü Aga, Cemile Hanım, Sıhhiye Müd., Huriye Hanım, Mustafa Ef., Askerlik, Emin Bey Mualim, Hasan Bey, Cumhuriyet Mektebi, Hilmi Bey, Mualim Mustafa Ef., Katip Osman Mualim, Şaban Ef. Mualim, Talat Ef. Mualim, Rasim Bey, Nahiye Müdürü, Necib Ef., Tevfik Bey, Azam Ef., İbrahim Ef., Muhsin Ef., Avni Bey, Ahmet Çavuş, Mukdis Ef., Ohanes Usta, Kiram Ef., Ohanes Usta, Sadi Ef., Mustafa Ef., Arif Aga, Salim Ef., Rıza Çavuş Hamamcı, Adiv Bey, Hüsnü Bey, Ziraat Bankası, Bakır Ef., Güla Hanım, Mustafa Nevşehirli, İbrahim Ef. Tahsiladar, Tozoş Usta, Orta Mekteb, Hacı Besim Ef., Hüseyin Fevzi, Asaf Bey, Cami, Fevzi Bey, Mustafa Kalaycı, Asaf Usta, Memed Ali Mustafa, Cami, Ruşdi Bey, Refik Ef., Asaf Usta

Memed Ef., Kadir Ef., Cami, Hüseyin Aga, Nuri Aga, Bünyamin Ef., Tekeli-zade Yakup Ef., İzzet Aga, Jandarma Mustafa, Halil Aga, Tahsin Aga, İbrahim Çavuş, Çoban Ef., Abdullah Aga, Süleyman Aga, Osman Bey Jandarma, İbrahim Tellal, Hadi Bey, Ahmet Ef. Tahsildar, Hüseyin Ef., Kemal Bey Mühendis, Halil Aga, Hacı Ef., Musa Ef., Ramazan Ef., Tahir Aga, Ahmed Aga, Şammas Tahsildar, Halim Ef., Hacı Batak, Musa Aga, Etem Ef., Halil İbrahim, İbrahim Şakir, İbrahim Çavuş, Hüseyin Aga, Vahit Bey Mualim, Hacı Ahmet, Şakir Aga, İbrahim Bey Posta Müdürü, Vali Bey, Bayram Ali Bey, Fakri Bey, Mustafa Ef. Avukat, İbrahim Ef., Rıza Bey, Mualim Asaf Ef., Nüfus Müdürü Avni Bey, Mustafa Ef., Sait Ef., Memed Ef., İbrahim Usta, Etem Usta, Saraç Osman, Cami, Eyüp Şoför, Jandarma Telefoncu, Ali Ef. Ambarcı, Cami, Fuat Bey Bankacı, Salim Bekçi, Tabanlı-zade Kara Tahir Aga, Mahmud Bey

Ahmet Haşim, Tahsin Ef., Tevfik By Avukat, Halil Aga, Osman Aga, Tevfik Usta, Osman Ef., Veysel Bey, Nüfus Müdürü, Zeki Bey, İnce Bey, Etem Ef. İmam-zade, Mehmed Ef., Hastane, Mahmud Aga, Halis Bey, Tevfik Usta, Rıfat Aga, Hicabi İbrahim Ef., Memed Usta, Nacib Aga

Muhiddin Ef., Tahsin Ef., Ramazan Ef., Ahmet Ef., Hulusi Bey, Tahsin Aga, Şanizade Hanım, Halit Ef. Polis, Ahmet Ef., Mustafa Ef., Şube Rıza, Turiyan Ef., Ruşan Ef., Cami, Abdurrahman

Sıtma Mücadeleci, İbrahim Aga, Hadice Hanım, Mustafa Ef., Halit Aga, Hacı Memed, Talat Ef., Salih Aga, Adil Bey, Kıyıl Cami, Tahir Aga, Mustafa Ef., Şinasi Bey, Aga Ef. Kasap, Sadi Bey Tahsildar, Hicabi Ef., Osman Ef., Şinasi Bey, Mahmut Aga, İbrahim-zade Cami, Hıfsi Aga, Muhiddin Aga, Hüsnü Bey, Halil Çavuş, Celal Aga, Sabit Ef., Gazi Paşa Mektebi, İzet Bey Avukat, Ahmet Aga, Süleyman Ef., Belediye Kasım Aga, Ali Ve Hayri, Hakkı Ef. Berber, Karabet Sayan, Süleyman Efendi, Hasan Hüseyin, Fuat Bey Terzi, Ahmet Bey, Asaf Usta Kunduracı, Hayri, Şükrü, Terzi İsmail, Asaf Usta Kunduracı, Cevdet Berber, Mahkeme Reisi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ