Aksaray Haber - Aksaray Haberleri -
$ DOLAR → Alış: 8,56 / Satış: 8,60
€ EURO → Alış: 10,09 / Satış: 10,13

Fikret Otyam’ın Doğum Tarihi

Dr. Mustafa Fırat GÜL
Dr. Mustafa Fırat GÜL - mustafafiratgul@hotmail.com
  • 15 Ocak 2020 - 20:30

Aslında bu yazının başlığı AKSARAY’DA ESKİ OCAKLAR -3- olacaktı ama Aksaray’ın adını 1950’lerden itibaren sanat çevrelerinde duyurmuş önemli bir şahsiyet olan Fikret Otyam’ın doğum tarihiyle alakalı bilgi içerdiğinden başlığı değiştirdim.

1927’de Aksaray’ın gündeminde ne vardı sualine cevap olan bu tip yazılarıma devam ediyorum. Bugün de 90 küsur sene evvelki Ocak ayında yayınlanan gazetedeki bazı haberleri özetleyeceğim. Faydalandığım kaynağın ilk sayfasında Nevşehir’in Aksaray’dan elektrik talebi bulunmaktadır. Yazının bir kısmında “Üç dört seneden beri ümran, iktisat, maarif sahalarında gösterdiği meşkûr faaliyet bu azme bir misaldir. Gecemizi, gündüz yapan elektrik; şüphesiz ki bir beşaret-i muvaffakiyet. Kendi sermayemizle müteşekkil Halk İktisat Bankamız da canlı bir delil teşkil ediyor. Mübeccel cumhuriyetimizin; fabrikamıza vüs’at iştiraki, Ziraat Bankası’nın şube haline ifrağı, vilayetimizi şimendiferle Anadolu-Bağdat yoluna raptetmek tasavvuru ve hele inşa edeceğimiz mensucat fabrikasına tahsis edilecek sermayenin bir misli ile iştirak etmek üzere Azm-i Millî’nin bidayet-i tesisindeki vaadi, Aksaray’ımızın mütekâsif bir merkez-i iktisat olacağına beraat-i istihlaldir” ifadeleriyle Aksaray’ın Cumhuriyet dönemindeki inkişafı özetlenmiştiri

Yine yazının sonunda dönemin teknolojisine sahip olmanın önemi vurgulanmıştır: “Aksaray kendisi gibi daha birçok şehirlerin tenviratını temin, fabrikalarını tahrik meyanelerinde vesait-i nakliyeyi car edebilecek bir kuvveti çok ucuz istihsal edebilecek bir vaziyettedir. Mücavir (komşu) kasabalarımız bu hususa sarf edecekleri maddeyi nısf mukabilinde maksutlarına vasıl olabilecekler. Çalışkan Nevşehirlilerden temennimiz bu hayati arzularını tatminde istical etmek suretiyle kendi istifadelerine sayi oldukları kadar ki; komşu kaza vilayetlerimize de numune olmalarıdır”.

Sayfa 2’de “misafirlerimiz” başlığı altında Aksaray’a gelenlerden bahsedilmiş. “Nafia müfettişlerinden Mustafa, Babalık refikimizin sahib-i imtiyazı ve başmuharriri Mazhar, Konya Hükümet-i Daire Müdürü Zarif beyefendiler vilayetimizi teşrif ve birkaç gün kaldıktan sonra dün alessabah Konya’ya müteveccihen hareket etmişlerdir”.

Yine 2. sayfada Babalık Gazetesi’nden naklen bir haber bulunmaktadır.

“Aksaray Valisi Ziya Beyefendi refakatlerinde Encümen-i Vilayet azalarından Halil, Meclis-i Umumi Koçhisar azasından Rıza ve Muhasebe-i Hususiye Müdürü Tevfik Beyler olduğu halde Ereğli tarikiyle şehrimize muvasalat ve bir gün tev..ften(?) sonra Ankara’ya azimet etmişlerdir. Müstehbaratımıza nazaran bu heyetin Ankara’ya seyahatleri Konya ile Aksaray arasında yapılacak demir yolu veya dekovil hattının biran evvel temin-i inşaası için icap eden teşebbüsat ve takibat ile alakadardır. Heyet-i mezkure pazartesi günü fevkalade olarak içtima eden Ticaret ve Sanayi odası erkânıyla uzun müddet müdavele-i efkâr (fikir alış-verişi) etmişler ve Aksaray’la Konya’nın rabtında mutabık kalmışlardır. Konyamız ledelicap bu emniyenin? Husulü için maddi fedakârlıkta da bulunacaktır. Keyfiyet-i mezkure oda heyetinin münasebetiyle de makam-ı aidine ehemmiyetle arz edilmiştir”.

Üçüncü sayfada “Tevellüd” başlığı altında haber verilen ünlü şahsiyet Fikret Otyam’ın doğumudur. 9 Ağustos 2015’te vefat eden Otyam bilindiği gibi Aksaraylı olduğunu her zaman ve her yerde vurgulayan birisiydi.

“Eczacı Vasıf Bey kardeşimizin de bir erkek evladı olduğunu ve ismine Fikret Vesim tesmiye edildiği haber alınmıştır. Uzun ömürlü olmasını dileriz”. Bu haberin önemi şudur aslında, Fikret Otyam’ın doğum tarihi için 19 Aralık 1926 denilir. Bu gazete haberi 22 Kânunusani (Ocak) 1927’dir. Yukarıdaki kısa haberde Ocak ayının hangi günü olduğu belirtilmemiştir ama en başta tevellüdün yılı 1926 değil 1927’dir. 22 Ocak’tan birkaç gün önceki bir doğumdan bahsedildiğine göre demek ki Fikret Otyam’ın doğum tarihi 1927 yılının Ocak ayıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ